Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: precedent
precedent, -ts
(Del llatí praecedĕnte, que va davant.)
  1. adj. m. i f. Que precedix.
  2. s. m. Fet anterior que servix deixemple per analogia en un atre posterior.
Buscar precedent en: