Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: su
su
  1. conj. ant. Contracció de sino.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.