Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: trencat
trencat, -ada, -ts, -ades
(part. pass. del verp trencar.)
 1. s. i adj. m. Estar molt cansat, agotat.
 2. ant. Herniat.
 3. Que sinterromp de manera brusca o violentament.
 4. Barrejat en una atra cosa, sol dir-se del color.
 5. s. Fractura, fragmentació.
 6. Café en un poc de llet que li trenca el color.
Buscar trencat en:
 • trencat coincidix en:
  • el participi masculí singular de trencar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)