Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: consistent
consistent, -ts
(Del llatí consistĕntem, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Que consistix.
  2. Que consistència.
consistent, -ts
  1. adj. m. i f. var. form. ant. V. consent.
Buscar consistent en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.