Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cacau
cacau, -us
(Del llatí caccabu, olla.)
 1. s. m. En un molí daigua, lloc a on està situat el rodet del molí.
cacau, -us
(Del nahua tlalcacaualt, cacau de terra.)
  1. s. m. Fruit de la cacauera, que una corfa llenyosa en dos o quatre llavors blanques redonenques i comestibles.
  2. Cacau del collaret, varietat valenciana de cacau que dos grans, en una corfa duns 2,5 centímetros de llargària i llaugerament rugosa, en una disminució del tamany en la zona central, entre gra i gra; el gra ocupa casi tota la baina i un percentage doli superiors a unes atres varietats, és saborós i aromàtic.
 1. plr. i fig. Diners.
 2. inus. Excrement humà.
 3. Descarregar cacau, loc. inus. Defecar.
 4. Naixcut baix una mata de cacau, loc. local. Ser oriünt de lhorta o del camp.
 5. Rebombori.
cacau, -us
(Del nahua cacahuatl, mat. sign.)
 1. s. m. Llavors del cacauer, component bàsic del chocolate.
 2. Excrement humà.
Buscar cacau en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.