Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: còca
còca, -oques
(Del llatí caudĭca, nau chicoteta.)
  1. s. f. ant. Espècie de nau curta, alta i molt ampla usada en els sigles XIII al XV com a embarcació de comerç i de guerra.
Buscar còca en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: coca.