Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Treballar
treballar
Flexió verbal »
  1. v. tr. ant. Importunar, proporcionar torment o sofriment.
  2. refl. o intr. ant. Sofrir, esforçar-se per a obtindre alguna cosa.
  3. intr. Esforçar-se o fatigar-se en la realisació dalguna cosa, primordialment la que es fa per obligació o per obtindre benefici.
  4. intr. per anal. Esforç que realisen els animals o activitat duna maquinària, un orgue, etc., en profit o benefici dalgú.
  5. intr. Produir.
  6. tr. Manipular una matèria o una substància per a donar-li forma.
ref. Qui treballa en la joventut en la vellea té salut. Qui de jove no treballa, quan és vell dorm en la palla. Qui menja sense treballar o és molt ric o ha de robar. Treballant ningú es fa ric. Qui no treballa quan és pollí, treballa quan és rossí. Qui no treballa, badalla. Qui no treballa la terra quan fa fret, en l’estiu passa la mà per la paret. Qui no treballe que no menge, ni vaja mudat el dumenge.
Buscar Treballar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.