Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: torment
torment, -ts
(Del llatí tormĕntum, mat. sign.)
  1. s. m. Tortura.
  2. Sofriment o patiment moral o físic molt intens.
  3. Cosa que molesta o irrita molt.
  4. ant. Tormenta en la mar, temporal.
Buscar torment en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.