Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Abundància
abundància
(Del llatí abundantĭa, mat. sign.)
  1. s. f. Gran cantitat dalguna cosa, més que suficient, en excés: Una bona collita en abundància de forment.
  2. fig. Riquea: El barroc mostra una abundància en la decoració.
  3. Viure en labundància. Nadar en labundància, loc. Viure en riquea.
Buscar Abundància en: