Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: riquea
riquea, -ees
(Derivat de ric en el sufix -ea del llatí -ĭtĭa.)
  1. s. f. Condició de ric.
  2. Abundància de diners, bens i coses de valor.
  3. Coses de molt de valor i en gran cantitat.
  4. Abundància de qualsevol cosa: Era un poeta en una riquea de vocabulari molt interessant.
Buscar riquea en: