Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Viure
viure
Flexió verbal »
(Del llatí vivĕre, mat. sign.)
 1. v. intr. Tindre vida, estar viu.
 2. Durar en vida: Mon yayo vixqué xixantasset anys.
 3. Passar la vida duna manera o una atra: Viu com un rei.
 4. Habitar o tindre la residència en un lloc o en algú: Viu en Albuixech. Viu en sa mare.
 5. Mantindre la vida o guanyar-se-la: Viu del treball i dalguna renda.
 6. s. m. La vida o lexistència.
 7. No viure, loc. No descansar, no tindre repòs ni assossec, pels treballs o les preocupacions.
 8. Això no és viure, loc. Se diu de la situació personal en la que són moltes les preocupacions o els treballs.
 9. Saber viure, loc. Saber manejar-se per a obtindre en cada situació benefici, benestar...
 10. No deixar viure, loc. Molestar ad algú o ser-li causa dangoixa o preocupacions.
 11. Viure de laire, com els camalleons, loc. Viure sense menjar o menjar molt poc.
 12. Viure a burro barra, loc. Viure de qualsevol manera.
 13. Viure de milacre, loc. Viure quan lo normal és que haguera mort.
 14. Viure en un ¡ai!, loc. Viure sempre en tensió davant del perill.
 15. Viure en la cama en alt, loc. Viure sense treballar.
ref. Qui be viu, be mor. Viu més qui piula que qui chiula. Per a viure en lo món, s’ha de saber quànt i per a ón. Qui vullga viure molt, ha de sopar poc. Vixca la gallina, i vixca en sa pepita. Qui viu sense dolor, mor sense amargor.
Buscar Viure en: