Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: forment
forment, -ts
(Del llatí frumĕntum, mat. sign.)
 1. s. m. Planta de la família de les gramínees, en espigues diverses files de grans, els quals se molen per a fer farina; hi han moltes varietats.
  1. Forment blanquet, varietat del forment blancal.
  2. Forment rojalet, varietat del forment rojal en el gra més menut.
  3. Forment fort, les arestes negres i fa molta farina.
  4. Forment blancal, varietat de forment que el gra menut i blanc i fa farina de calitat superior, també es denomina simplement blancal.
  5. Forment rojal, de gra més llarc i roig.
  6. Forment del pinet, el gra redó i blanquet.
  7. Forment roig nano, és roig i fa bona farina.
  8. Forment tresmesí, aquell que està sembrat tres mesos.
  9. Forment tosseta o chamorra, aquell que no arestes.
  10. Forment machoma, el de gra gros, molt productiu, pero de farina no massa bona.
  11. Forment portacelis, el blanc, gros i productiu que resistix molt la sequia.
  12. Forment abellar, molt paregut al forment portacelis.
  13. Forment assolacambres, el de gra gros i pesat.
  14. Forment fartó, forment rojal.
  15. Forment despiga, és de gra llarc, prim i blanc.
  16. Forment gitat, tombat o rebolcat, aquell que la canya tombada per la pluja, el vent o per debilitat.
 2. Tindre poc de forment que fiar en temps de roses, loc. Ser pobre i desvergonyit.
 3. Forment mestall, mescla de seixa o forment blancal i centeno.
 4. De forment ni un gra, loc. Res de profit.
 5. Tindre poc forment en la cambra de dalt, loc. No tindre trellat o coneiximent.
observacions/documentació: sinònim de blat.
ref. Forment tardà, ni palla ni gra. Ploga o no ploga, forment hi ha en Oriola (indica lo fètil que és l’horta d’Oriola, ya que en aigua o sense ella produïx forment).
Buscar forment en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: fortment.