Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: roses
rosa, -ses
(Del llatí rŏsa, mat. sign.)
 1. s. f. Flor del roser o de les diverses plantes del gènero Rosa. Poden ser de color roig, blanc, groc, rosa...
 2. Color de rosa, color roig clar com el dagunes destes flors.
 3. s. Color roig clar.
 4. adj. m. i f. De color de rosa: Una camisa rosa.
 5. Nom de moltes flors paregudes a les del gènero Rosa, pero pertanyents a gèneros de plantes diferents.
 6. Rosa de Jericó, planta herbàcea anual de la família de les crucíferes de lespècie Anastatica hierochumtina, que les bràctees acopades quan està en un lloc sec, i les obri quan se posa dins daigua o quan lambient és humit.
 7. fig. Cosa que forma pareguda a la flor que es diu rosa.
 8. Rosa del desert, Miner. Formació cristalina dalgeps en làmines que pareixen els pétals duna rosa.
 9. Rosa dor, rosa feta en or, que el Papa envia com a regal ad alguns sobirans o santuaris.
 10. Rosa nàutica o rosa dels vents, círcul dividit en trentadós parts que marquen els quatre punts cardinals i vintihuit intermijos en que es dividix lhorisó.
 11. Arquit. Rosetó.
 12. Gra de dacsa que ha esclafit pel fòc. També se li dona el nom de roseta, esclafitó, borla, bufa, moja, mongeta, flor, sinyoreta, bomba, chofa, chufa, clocha, cotufa, catufa, confit o confitet de panolla, esclafita, gallet.
  1. Taca roja en la pell.
  2. Rosa de les galtes, taca roja que ix en les galtes.
 13. ant. Pallola.
 14. Fresc com una rosa, loc. Ple de vitalitat, sense mostres de cansanci.
 15. Estar sobre un llit de roses, loc. Estar en una situació molt agradable.
 16. Camí de roses, loc. Vida o seguida fàcil i agradable.
 17. De color de rosa, loc. Perfecte, sense problemes.
 18. Eixir en rosa, loc. Tindre èxit.
 19. Nom propi de dòna.
 20. La rosa, dialect. i coloq. El número dèu (10) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. No n’hi ha rosa sense espines.
Buscar roses en:
 • roses coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de rosar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de rosar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: rossa i ros.