Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: or
or
(Del llatí auru, mat. sign.)
  1. s. m. Metal preciós, de color groc, lluent, maleable i dúctil, inalterable a lacció de la major part dagents, molt estimat per a la fabricació de moneda i de joyes, El seu símbol és Au, el número atòmic 79 i el pes atòmic 196, 97.
  2. Or verge, el dit metal tal com ix de la mina.
  3. Or de copela, or purificat per copelació.
  4. Or en barra, el que no ha segut treballat.
  5. Or batut o de dorar retaules, el que ha segut batut fins a aprimar-se formant una làmina molt prima.
  6. Fil dor, or reduït a peces molt primes, a manera de filaments.
  7. Or fi o pur, el que no està barrejat en un atre metal.
  8. Or de llei, el que laleació llegal dor i de coure.
  9. Or baix, el que no és de llei, el que en la seua aleació una proporció dor menor a la llegal.
  10. Or blanc, el que està barrejat en argent.
  11. Or vert, aleació de 70 parts dor i 30 dargent.
  12. Or de Luca, ant. Classe dor baix i poc maleable.
 1. Color dorat paregut al de lor.
 2. Or i flama, de color groc i roig del blasó de la bandera, aragonesa, catalana, espanyola...
 3. fig. Dor, molt bo.
 4. Naip dors.
 5. U dels pals de la baralla.
 6. Joyes dor, monedes dor...: Lor de la mare lheretarà la filla.
 7. Conjunt format per arracades i agulla de pit dor que antigament en terres valencianes el nóvio regalava a la nóvia.
 8. Or fals, o or berberí, o or de bandereta, llautó o un atre metal brillant com lor.
 9. Or de cornetí, o or que caga Melchor, llautó o or fals.
 10. Or musiu, bisulfur destany, pols cristalina escatosa de color dor.
 11. Or negre, petròleu.
 12. No voler algú o alguna cosa ni carregat dor, no voler-lo a cap preu.
 13. A preu dor, a un preu molt alt, duna manera esplèndida.
 14. Fer-se dor, loc. Fer-se molt ric.
ref. El temps és or. No és or tot lo que lluïx.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.