Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: primes
prim, -ma, -ms, -mes
(Del llatí prīmu, primer, subtil.)
 1. adj. m. ant. Primer.
 2. Que poca grossària.
 3. adv. Subtilment, finament.
 4. s. m. Coca de poca grossària i sense tallades que es pasta en oli i sucre i que pot dur també panses o armeles.
 5. Estar molt prima una cosa, loc. Se diu duna cosa dubtosa, que necessita comprovar-se.
 6. Filar prim, loc. Fixar-se en detalls subtils, ser molt escrupulós.
 7. Prim com un fideu, o com la canya de la doctrina, o com un tel de ceba, o com un fus, loc. Se diu per a referir-se a persones, animals o coses extremadament primes.
 8. Prim sòn, ant. Primera sonada. Les primeres hores de la nit.
prima, -mes
(Del llatí prīma, primera.)
 1. s. f. Primera de les quatre parts digual duració en que els romans dividien el dia.
 2. La primera de les hores canòniques menors.
 3. Mús. Primera corda dun instrument musical i que fa el més agut que les atres.
prima, -mes
(Forma femenina de l’adj. prim.)
 1. s. f. Coca redona de poca grossària feta en farina, rent, oli i llavoretes, i que pot dur també panses o anous.
prima, -mes
(Del fr. prime.)
 1. s. f. Cantitat que un assegurat paga a una companyia de segurs.
 2. Cantitat que el comprador paga al venedor dun dret o dalguna cosa ademés del preu de cost del dit dret o la dita cosa; per extensió, cantitat que un comerciant paga a un competidor per a que es retire del negoci.
 3. Premi en assignació econòmica que un Govern dona a algunes empreses per a estimular operacions, exportacions, etc., que són dinterés públic.
Buscar primes en:
 • primes coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de primar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de primar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.