Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: paga
pago, -ga, -os, -gues
(Del nominatiu llatí pavo, per mossarabisme.)
 1. s. m. desus. V. tito real.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la forma és pago, no ”pagó”.
Imàgens
paga, -gues
(Derivat posverbal de pagar.)
 1. s. f. Acte i efecte de pagar.
 2. Diners que es dona per a fer un pagament ad algú.
 3. Sòu, salari, jornal.
 4. Diners que rep un jubilat, viudo, orfede lEstat.
 5. Paga i senyal, diners o objecte que es deixa com a penyora dun tracte.
 6. fig. Remuneració; lo que es dona ad algú com a recompensa o castic.
 7. Deu tho pague, loc. Frase dagraïment quan algú rep alguna cosa o favor dun atre.
Buscar paga en:
 • paga coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de pagar
  • la 2ª persona d'imperatiu de pagar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: Pagà, pagà i pagat.