Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: canòniques
canònica, -iques
  1. s. f. ant. V. crònica. (De crònica, deformat per contaminació de canònic.)
canònica, -iques
(Del llatí canonĭca.)
  1. s. f. La vida dels canonges regida per unes regles o cànons.
canònic, -ca, -cs, -iques
(Del llatí canonĭcu, mat. sign.)
  1. adj. m. Pertanyent als cànons o lleis eclesiàstiques.
  2. Pertanyent als llibres autèntics de les Sagrades Escritures.
  3. ant. Autèntic.
Buscar canòniques en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.