Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cost
cost, -ts
  1. s. m. ant. V. balsamita. (Del llatí costum, nom duna herba aromàtica i medicinal.)
cost, -ts
(Derivat posverbal de costar.)
  1. s. m. Lo que costa una cosa, valor, preu.
  2. Preu de cost, el preu que costa una cosa pagant solament les despeses de la seua elaboració o fabricació, sense tindre guanys en la venda.
Buscar cost en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.