Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: solament
solament
(Del llatí vulg. sola mente, de manera sola.)
  1. adv. Únicament, sense un atre, només, a soles: Solament dos euros. Solament vullc dir-te que .
solament, -ts
(Derivat de sol, en la terminació -ment, presa per analogia en fonament.)
  1. s. m. ant. Fonament duna construcció.
Buscar solament en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.