Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: negre
negre, -ra, -es
(Del llatí nĭgru, mat. sign.)
 1. adj. m. De color completament fosc.
 2. Dit de les persones de la raça de pell obscura.
  1. Nota negra, V. negra // Molt fosc.
  2. Vi negre, vi de color molt fosc.
  3. Raïm negre, el raïm de color morat fosc.
 3. Privat totalment de claror o llum: Negra nit.
 4. Enfosquit per la brutícia.
 5. fig. Enfosquit per la maldat.
 6. Màgia negra, la màgia basada en lintervenció del dimoni o de les forces del mal.
 7. fig. Sumament trist, desgraciat, infaust: Si la crisis seguix tenim un futur molt negre.
 8. Pena negra, gran pena.
 9. Vore-ho tot molt negre, vore-ho tot molt difícil o ple de desgràcies.
 10. fig. Posat en gran dificultat: Mho he vist negre per a passar el pont.
 11. s. m. Color completament fosc, com el del carbó.
 12. La pintura o matèria colorant del dit color.
 13. s. Persona que la pell de color molt fosc.
 14. Escritor que cedix o escriu una obra a un atre, el qual se presentarà públicament com a autor.
 15. s. f. Mal que ataca a alguns arbres fruiters, especialment els ceps i les oliveres, en forma de pols negra, que aplega a secar les plantes.
 16. Apelatiu popular i afectiu en el que es designa al Crist de la Fe de Paterna.
 17. Més negre que la fosca, que un perol o que el carbó, loc. Molt negre o fosc.
 18. Traure duna cosa lo que el negre del sermó, loc. No traure res en net.
 19. Fer faena o treballar com un negre, loc. Treballar de manera intensa.
 20. Negre de fum, follí negre que sarreplega de la combustió de matèries resinoses i que susa en la fabricació dalgunes tintes.
 21. Esta que és negra, loc. Indica que la situació a la que nos enfrontem és dificultosa o greu.
 22. Fer de lo negre blanc o fer vore lo negre blanc, loc. Fer que les coses pareguen lo contrari de lo que són.
 23. Posar negre sobre blanc, loc. Imprimir. Escruire una cosa i publicar-la.
 24. El negre, coloq. i dialect. El número quarantaú (41) en alguns jocs, rifes i sortejos.
ref. En ser negre, botifarra.
Buscar negre en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.