Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Escritor
escritor, -ra, -rs, -res
(Del llatí scriptōre, mat. sign.)
  1. s. Persona que es dedica a escriure, generalment obres lliteràries.
  2. ant. Notari o persona que registrava per escrits els fets històrics o els assunts llegals per a deixar constància.
Buscar Escritor en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.