Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pena
pena, -nes
(Del llatí pĭnna, aleta de peix.)
 1. s. f. Percha llarga que forma la part extrema i més prima de la vela llatina.
pena, -nes
(Del llatí penna.)
 1. s. f. ant. Ploma.
pena, -nes
 1. s. f. ant. Pell destinada a servir de forro.
pena, -nes
 1. s. f. Castic que simpon ad algú per la seua responsabilitat en la comissió dun delit o falta.
 2. Pena capital o pena de mort o ant. Pena de la vida, castic consistent en pagar en la pròpia vida del condenat.
 3. Pena corporal, dany aplicat al cos del condenat.
 4. Pena del talió, castic que consistia en aplicar al condenat un dany igual al causat per ell.
 5. Pena pecuniària, sanció consistent en fer pagar al condenat una cantitat de diners.
 6. ant. Pena de tots los bens, sanció consistent en confiscar tots els bens del condenat.
 7. Rel. Penes del purgatori, patiments de lànima condenada a porgar les seues culpes en el purgatori.
 8. Rel. Penes eternes o penes de linfern, patiments de lànima condenada per tota leternitat a linfern.
 9. Dolor, afligiment, angoixa moral provocada pel temor, la compassió, etc.
 10. Donar pena, commoure.
 11. Donar pena una cosa, molestar, fer mal, fer nosa: Si no vols no ten vages que a mi no em dones pena ací.
 12. Passar pena, loc. Patir aflicció, dolor, angoixa, etc. Preocupar-se per algú o alguna cosa: No passes pena per mi que yo soc feliç.
 13. Valdre la pena, tindre importància alguna cosa com per a compensar lesforç o treball necessari per a obtindre-la.
 14. A penes, loc. Molt poc o en seguida, immediatament: A penes el vol una miqueta. A penes entrà escomençaren a saludar-lo tots.
 15. A dures penes o a males penes, loc. En molta dificultat, en grans penalitats.
 16. Sense pena ni glòria, loc. Sense cridar latenció, sense destacar, sense dany o pèrdua ni benefici.
 17. Estar en pena, dormir en pena loc. Estar o dormir incómodo; estar en mala posició una persona o cosa.
Buscar Pena en:
 • Pena coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de penar
  • la 2ª persona d'imperatiu de penar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: empena, empenat, penna i penat.