Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: infern
infern, -ns
  1. s. m. En diverses mitologies i religions, lloc a on se pensa que van les ànimes dels morts.
  2. En la religió cristiana, lloc destinat al castic etern dels condenats pels seus pecats, se creu que és un lloc baix terra ple de fòc a on habita el dimoni.
  3. fig. Lloc a on hi ha discòrdia, guirigall, bregues i a on no és gens agradable estar o viure: Eixa casa en tanta gent vivint junta és un infern.
  4. fig. Lloc molt lluntà.
  5. Pica subterrànea, a on van a parar les aigües olioses procedents de la pica desportins prensats.
  6. Una de les caselles del rogle que dibuixen en terra els chiquets quan juguen al sambori o a uns atres jocs pareguts.
  7. Enviar a linfern, loc. Desijar-li mal ad algú.
  8. El infern, dialect. i coloq. El número trentacic (35) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. L’infern està ple de desagraïts. L’infern no s’ha fet per a bovos, sino per a dropos. L’infern no s’ha d’omplir de palla. És bo tindre amics inclús en l’infern.
Buscar infern en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.