Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: religions
religió, -ons
(Del llatí religiōne, mat. sign.)
  1. s. f. Conjunt de credos, dogmes i pràctiques que tenen com a objectiu adorar a una divinitat.
  2. fig. Principis i pràctiques que u seguix rigorosament en algun camp de la vida pública o privada: Leixèrcit era la seua religió.
  3. Acatament i pràctica de la doctrina religiosa.
Buscar religions en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: relligió.