Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pública
públic, -ca, -cs, -iques
(Del llatí publĭcum, mat. sign.)
 1. adj. m. Relatiu al poble o propi dell.
 2. Se diu de lo que pot utilisar tot lo món.
 3. Que pot ser conegut per tots; notori, palés.
  1. Substantivat f. i ant. Prostituta.
  2. Dòna pública, prostituta.
 4. En general, la gent, tot lo món.
 5. En general, públicament, sense amagar-se.
 6. Conjunt de persones assistents a un espectàcul.
 7. En una sala o local despectàculs, lloc a on tenen dret a estar les persones que han pagat la seua entrada.
 8. ant. Barri o raval a on vivien les prostitutes.
 9. adv. ant. Públicament.
observacions/documentació: antigament existia una forma aguda public, i plana publica.
Buscar pública en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: publicà i publicat.