Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: palés
palés, -sa, -sos, -ses
(Derivat del llatí palam, manifestament, més el sufix -és.)
  1. adj. m. ant. Públic, evident, notori, manifest.
palé, -és
(Del fr. palée.)
  1. s. m. Plataforma de posts sobre les que es posen mercaderies i salmagasenen o transporten.
Buscar palés en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: palla i pala.