Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: món
món, -ns
(Del llatí mŭndu, mat. sign.)
 1. s. m. Conjunt de totes les coses creades.
 2. La Terra.
 3. Anar pel món, deambular, no tindre residència fixa.
 4. Vore món, viajar pels països.
 5. Per res del món, de cap manera.
 6. Esfera que representa la Terra.
 7. El món antic, els continents dEuropa, Àsia i Àfrica.
 8. El nou món, els continents dAmèrica i Oceania.
 9. Vindre al món, nàixer.
 10. Latre món, la vida del més allà o dultratomba.
 11. Anar-sen a latre món, morir.
 12. Enviar a latre món, matar.
 13. No ser deste món, ser molt estrany o despreocupat per les coses terrenals.
 14. Lo que concernix als interessos terrenals en oposició a les coses espirituals.
 15. Gent de món, se diu de la gent que fa molta vida social o que ha viajat molt.
  1. Part de la societat, caracterisada per alguna qualitat comuna a tots els seus individus.
  2. El món polític, lliterari, empresarial, deportiu... les persones que es dediquen a la política, la lliteratura, les empreses, el deport... i tot lo que està relacionat en ells.
 16. La totalitat de persones que hi ha en el món i que constituïxen lhumanitat.
 17. Home o dòna de món, se diu de lhome o la dòna que sap molt de la vida per les experiències vixcudes.
 18. Tot lo món, tots, totes les persones.
 19. Mig món, moltíssima gent.
 20. Un món, moltíssim, gran cantitat.
 21. No haver vist el món per un forat, loc. No tindre cap dexperiència.
 22. Posar-se el món per montera, loc. No importar-li a u res lo que puguen pensar o dir dell.
 23. Des de que el món és món, loc. Indica que una cosa sempre ha segut aixina i que seguirà sent-ho.
 24. Riures del món, loc. Fer lo que a u li dona la gana per damunt dels convencionalismes.
 25. No ser res de latre món, loc. No ser res especial o extraordinari.
 26. Més content, alegre, pagat... que el món, loc. Molt content, alegre, pagat...
 27. Ser un món a part, loc. Ser una cosa completament diferent a les atres, generalment millor.
 28. Més que el món, loc. Molt: Estic més content que el món per haver guanyat la partida. Sha quedat a soles i més ample que el món.
 29. El món, dialect. i coloq. El número quarantasset (47) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
observacions/documentació: ue e
ref. El món és dels espavilats. El món està ple de llàstimes. El món està ple de mones i algun mico. En este món, uns pasten i uns atres van al forn. En este món cada u aprofita per a una cosa. En este món n’hi ha que tot saber-ho i res que menester. En este món ningú és precís. En este món no hi han coses de l’atre. En este món no sabem a quí havem de menester. En este món tot se ven. Este món és una mentira, pero al que no té, ningú li dona. Mig món parla de l’atre mig. Mentres el món siga, vorem coses. Cada home és un món.
Buscar món en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: mon.