Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: importar
importar
Flexió verbal »
(Del llatí impŏrtāre, portar dins.)
  1. v. tr. ant. Produir, implicar com a conseqüència.
  2. Introduir mercaderies, costums, modes... estrangeres.
  3. intr. Interessar o ser important per ad algú.
Buscar importar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.