Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: política
polític, -ca, -cs, -iques
(Del llatí politĭcus i este del grec πολιτικóς, mat. sign.)
  1. adj. m. Relatiu a la ciutat o a la vida social o propi delles, i especialment en tot lo relacionat en el govern, organisació i administració dun Estat.
  2. Aplicat a un parentesc per consanguinitat denota el respectiu parentesc per afinitat, com ara Pare polític: sogre, Germà polític: cunyat, Fill polític, gendre, Filla política, nora...
  3. s. m. Persona que es dedica als assunts públics relacionats en el govern i administració dun Estat, ciutat...
  4. Cortés, educat, que és discret en el tracte en la gent.
política
(Del llatí politĭca, i este del grec πολιτική, mat. sign.)
  1. s. f. Ciència i art que socupa del govern, administració i organisació dun Estat, ciutat
  2. Manera de conduir un assunt públic, i per extensió conduir un assunt en general.
Buscar política en: