Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: partida
partida, -des
(Del llatí partīta, forma femenina del part. pass. de partīre, partir.)
 1. s. f. ant. Part.
 2. plr. ant. Regió.
 3. Porció de terreny fòra de la població i designada per un nom propi.
 4. Partida judicial, territori en diverses poblacions i que per cap una a on residix el juge de primera instància.
 5. ant. Conjunt de persones que seguixen un cap i defenen una mateixa causa contra algú del mateix Estat; partit.
 6. Conjunt de coses, especialment mercaderies, que es compren, venen, traslladen, envien..., juntes.
 7. Inscripció en un conte duna cantitat, dartículs, fet llegal, etc.
 8. Partida de naiximent, de batisme, de matrimoni, etc., registre que sinscriu en el llibre parroquial de cada u destos acontenyiments.
 9. Grup o colla de persones que ixen juntes a caçar.
 10. Número de jugades dun joc necessàries per a que algun jugador guanye.
 11. fig. i inus. Engany.
 12. Jugar una mala partida ad algú, loc. Fer una obra deslleal ad algú.
 13. Acte de partir o anar-sen dun lloc.
 14. Punt de partida, punt dinici dalguna cosa.
 15. Per partida doble, loc. Doblement.
partit, -ida, -ts, -ides
 1. adj. m. Dividit.
 2. Repartit.
 3. ant. Separat.
 4. Trencat, que un clavill o badall.
 5. Tallat.
partit, -ida, -ts, -ides
 1. s. m. ant. Conveni, tracte.
 2. ant. Fer un mal partit ad algú, loc. Fer-li una mala passada.
 3. Resolució que algú pren.
 4. ant. Situació o moment en que sha de prendre una decisió.
 5. Un bon partit, se diu de la persona lliure per al matrimoni i en bona posició econòmica.
 6. En el deport, conjunt de jugades que es realisen durant un temps establit.
 7. Ventaja que es concedix a un jugador per la seua inferior pràctica, destrea, etc.
 8. Traure partit, loc. Aprofitar-se, beneficiar-se.
 9. Grup de soldats, destacament.
 10. Grup de persones organisades baix unes sigles que defenen una mateixa causa o idea.
Buscar partida en:
 • partida coincidix en:
  • el participi femení singular de partir
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.