Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: caçar
caçar
Flexió verbal »
(Del llatí captiare, procurar agarrar.)
  1. v. tr. Iniciar una persecució sobre algun animal en la finalitat de matar-lo o agarrar-lo.
  2. Acostar-se una nau a una atra en una persecució.
  3. Matar o agarrar animals terrestres o aus.
  4. Adquirir, conseguir trobar una cosa dificultosa a força de procurar-ho.
  5. Nàut. Estirar de les escotes de les veles.
  6. Nàut. Caçar les veles, tensar les veles al màxim per a guanyar velocitat lembarcació.
  7. Nàut. Caçar a besar, besar.
  8. Nàut. Caçar a cenyir, tirar al màxim de les escotes per a cenyir el vent.
  9. Caçar al vol, loc. Vore lintencionalitat duna persona, entendre una cosa ans que sacabe de dir-la.
ref. ant. Per natura caça ca. ant. Vós caceu i atre vos caça. Ningú caça sense gos.
Buscar caçar en: