Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: poblacions
població, -ons
(Del llatí popŭlatiōne, mat. sign.)
  1. s. f. Acte i efecte de poblar un territori.
  2. Conjunt dhabitants; número dhabitants dun municipi, una comarca, un país, etc.
  3. Parage a on hi ha un conjunt dedificacions, tant habitades com públiques i de servicis, com ara una ciutat, un poble, una aldea, etc.
  4. Ecol. Conjunt dindividus duna mateixa espècie.
  5. Població activa, les persones dun país que estan en edat de treballar.
Buscar poblacions en: