Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llatina
llatí, -ina, -ins, -ines
(Del llatí Latīnum, mat. sign.)
 1. adj. m. Natural o propi del Laci, regió dItàlia central.
 2. ant. Italià en general.
  1. s. Llengua de lantic Laci que es parlava en tot limperi romà i de la que deriven les llengües romàniques.
  2. Llatí clàssic, el llenguage utilisat pels escritors llatins en el Sigle dOr de la lliteratura llatina.
  3. Llatí vulgar, lutilisat pels habitants de Roma i de les colònies romanisades que no seguia la gramàtica del llatí clàssic.
  4. Baix llatí, el llatí escrit de lEdat Mija quan ya existien les diferents llengües romàniques.
  5. Llatí de potecari, llatí incorrecte gramaticalment.
  6. Llatí eclesiàstic, el que utilisa lIglésia en diferents époques.
  7. Llatí escolàstic, el que utilisava lescolasticisme en lépoca migeval.
  8. Llatí hispànic, el parlat en Hispània.
  9. Llatí jurídic, els dels texts llegals.
  10. Llatí modern, el que utilisen els escritors de lEdat Moderna.
  11. Llatí científic, el de la terminologia científica i tècnica moderna.
 3. adj. Que parla un llenguage derivat del llatí; relatiu als pobles que parlen algun destos llenguages.
 4. Raça llatina, conjunt destos pobles.
 5. Mar llatina, la Mediterrànea.
 6. Iglésia llatina, lIglésia occidental, per contraposició a la grega.
 7. Vela llatina, la vela triangular, utilisada per diverses embarcacions de la Mediterrànea.
 8. Barca llatina, la que du veles llatines o triangulars.
 9. Creu llatina, creu que el braç vertical més llarc que lhorisontal.
 10. s. m. ant. Qualsevol de les llengües romàniques.
Buscar llatina en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: llatinat i llatinada.