Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Creu
Creu
(Del llatí crŭce.)
 1. s. f. Nom propi de dòna.
creu, -us
(Del llatí crŭce, mat. sign.)
 1. s. f. Antigament, patíbul format per un pal clavat en terra i un atre travessant-lo horisontalment a on seixecutaven a criminals.
  1. Dit especialment del patíbul en esta forma a on fon clavat Jesucrist per a morir.
  2. La vera creu, relíquia del pal a on fon eixecutat Jesucrist que es conserva en numeroses iglésies i capelles.
 2. La religió cristiana: La creu ha vençut a la mija lluna.
  1. fig. Càrrega, patiment continuat: Tot lo món porta la seua creu.
  2. Ajudar a portar la creu, ajudar ad algú, generalment a dur millor determinada càrrega o determinat patiment.
  1. Objecte que representa la religió cristiana.
  2. Creu de terme, creu monumental que indica els llímits dun municipi.
  3. Creu coberta, creu de terme protegida per una teulada.
  4. Creu processional, creu disposta sobre un pal i que obri les processons.
  5. Creu de Caravaca, creu llatina en dos travessers paralels i desiguals.
  6. Creu grega, creu que els quatre braços iguals.
  7. Creu llatina, creu que u dels braços verticals més llarc que els horisontals.
  8. Creu papal, creu llatina en tres travessers horisontals.
  9. Creu gammada, creu que els quatre braços en forma de la lletra grega gamma ( Γ ).
  10. Creu de Sant Andreu o de Santa Eulàlia, creu que presenta els braços en forma daspa, fent una X.
  11. Creu de Sant Antoni, creu en forma de T, és dir que li falta u dels braços.
  12. Creu esvàstica, V. creu gammada.
  13. Folc. Creu de Maig, creu feta de flors que es posa en els carrers per a celebrar la festa coneguda com la Creu de Maig.
  14. Insígnia, distinció, condecoració en forma de creu.
  15. Gran Creu, màxima condecoració de moltes órdens religioses, militars o civils.
  16. Creu de Malta, insígnia de lorde dels cavallers de Sant Joan de Malta que presenta els quatre braços molt amples.
  17. Creu de Sant Jordi, creu de lorde militar de Sant Jordi dAlfama, i posteriorment incorporada a lorde de Montesa, que presenta els quatre braços iguals i de color roig.
  18. Creu de Montesa, creu de lorde de Montesa que presenta els quatre braços iguals de color roig.
 3. Creu Roja, organisació no governamental de caràcter sanitari i social lemblema de la qual és una creu roja sobre fondo blanc.
  1. Figura formada per dos llínees travessades perpendicularment.
  2. Fer la creu o la senyal de la creu, fer en la un gest que forma una creu en referència al cristianisme.
  1. Fer-se creus duna cosa, demostrar admiració per alguna cosa que es veu extraordinària.
  2. ¿Quí et fa les creus?, frase que sutilisa per a expressar ad algú ladmiració que causa el seu atreviment.
 4. Fer la creu o fer creu i ralla a una cosa o una persona, loc. Adquirir el propòsit de no tornar a tindre cap de relació en ella.
  1. Objecte que forma duna creu.
  2. Revers duna moneda a on normalment apareixia una creu acompanyant un escut o unes armes.
  3. Cara o creu, joc en el qual cada jugador aposta per un costat de la moneda i guanya aquell que encerta el costat que ha resultat visible quan se llança a laire i cau en terra.
 5. Instrument de fusta en forma de creu que sutilisa per a posar les bobines de filar i fer cordell.
 6. Instrument de ferro a modo de punchó que els ferrers utilisen per a ampliar els forats.
 7. Els braços de la truja de les campanes.
 8. Creuer del rodet de la sénia.
 9. Teulada que cobrix el fumeral.
 10. En una colmena o gayola, cada parell de bastonets travessats que sostenen les bresques.
 11. Forcadura, part del tronc de larbre a on escomencen les branques.
 12. Punt mig de la verga duna embarcació que es caracterisa per ser més ample i per equidistar dels extrems desta.
 13. Punt dunió de la canya duna àncora en els seus braços i per extensió cada u dels braços duna àncora a lextrem dels quals estan les ungles.
 14. Punt a on se troben quatre camins.
 15. Creu geomètrica, antic instrument astronòmic que media laltura de les estreles.
 16. Creu de Sant Antoni, planta espinosa en fulles compostes, flors de color groc i fruit casi esfèric.
 17. Creu del Nort, figura que formen les estreles més lluentes desta constelació.
 18. No valdre res fòra de les creus, loc. Estar ple de defectes.
 19. Fer creuetes, loc. Partir alguna cosa.
 20. De creus cap a dins o de creus cap a fòra, dins o fòra del terme municipal marcat per unes creus de terme.
ref. Ningú està sense creu. Qui fuig la creu, la creu l’acaça.
Buscar Creu en:
 • Creu coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de creure
  • la 2ª persona d'imperatiu de creure