Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: fumeral
fumeral, -ls
(Del llatí fūmariāle, mat. sign.)
  1. s. m. Via per la qual puja i se nix el fum.
  2. dialect. Espai en el qual se posa el fòc baix de la chimenera o fumeral; llar.
  3. Estil o manera tradicional de colocar-se els hòmens el mocador al cap en lHorta de Valéncia com si fora el fumeral duna casa.
  4. Fumeral de fades, columna de formació geològica que es compon de diversos estrats, generalment roca calcàrea, i la part superior formada per una capa de roca més dura i més resistent a lerosió, de manera que protegix de lerosió a les capes inferiors més fràgils, mentres que les capes veïnes desapareixen en el temps.
ref. La Bugada de Nadal s’eixuga en lo fumeral. Per Nadal s’eixuga la roba en lo fumeral.
Imàgens
Buscar fumeral en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.