Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: vera
ver, -ra, -rs, -res
(Del llatí vēru, mat. sign.)
 1. adj. m. ant. Verdader, conforme a lo que és veritat.
 2. ant. Que diu o expressa la veritat.
 3. ant. Verdader, real, que és lo que es diu o lo que es representa.
 4. De veres, loc. En veritat, en formalitat, sense burla ni engany.
 5. En ver, loc. ant. En veritat.
vero, -ra, -os, -res
(Del llatí vērum, mat. sign.)
 1. adj. m. dialect. Verdader.
 2. Aplegar o arribar al vero, loc. dialect. Aplegar o arribar a realisar-se.
Buscar vera en:
 • vera coincidix en:
  • la 1ª persona del pret. imperfecte de subjuntiu de vore
  • la 3ª persona del pret. imperfecte de subjuntiu de vore
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: verat.