Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ver
ver, -ra, -rs, -res
(Del llatí vēru, mat. sign.)
  1. adj. m. ant. Verdader, conforme a lo que és veritat.
  2. ant. Que diu o expressa la veritat.
  3. ant. Verdader, real, que és lo que es diu o lo que es representa.
  4. De veres, loc. En veritat, en formalitat, sense burla ni engany.
  5. En ver, loc. ant. En veritat.
ver, -rs
(Del llatí vēre.)
  1. s. m. ant. Primavera.
ver
(De l’it. ovvero, mat. sign.)
  1. loc. ant. O ver, o be.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.