Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llínees
llínea, -ees
(Del llatí līnĕa, mat. sign.)
 1. s. f. Extensió contínua i indefinida de punts duna sola dimensió.
 2. Ralla molt fina en relació a la seua llargària.
 3. Llínea equinoccial, lequador.
 4. Nàut. Llínea daigua o de flotació, la que separa la part sumergida duna embarcació de la que no ho està.
 5. Nàut. Llínea de posició, la que sobté pel càlcul nàutic i es traça sobre la carta.
 6. Nàut. Llínea de fe, llínea vertical que indica la direcció de la proa en linterior de lagulla nàutica.
 7. Nàut. Llínea de vent, direcció que du el vent.
 8. Nàut. Llínea batimètrica, en les cartes nàutiques, és la llínea que unix els punts del fondo marí que tenen la mateixa profunditat.
 9. Nàut. Llínea de càrrega o de navegació, la llínea de flotació duna embarcació quan va carregada.
 10. En llínea recta, recte, sense tòrcer-se.
 11. Recorregut, trayecte entre dos punts, parlant de transport o comunicació en general: Autobusos de llínea. Llínea telefònica. Llínea de metro, etc.
 12. Filera o série de coses posades de manera contínua una darrere de latra.
 13. Conjunt de paraules que formen una ralla dun escrit.
 14. Escriure quatre llínees, loc. Fer un escrit o carta curta.
 15. Cada fila de quadros blancs i negres en el tauler descacs.
 16. Fila, tira o série de coses o de persones posades una darrere de latra o una al costat de latra.
 17. Llínea de batalla, punt a on les tropes estan dispostes per al combat.
 18. Llínea de fòc, lloc a on lloc o aplega latac de lenemic.
 19. Primera llínea, part que està davant mateix duna cosa, sense res ni ningú entremig: El soldat morí estant en primera llínea. Sha comprat un apartament en primera llínea de plaja.
 20. Segona llínea, que està darrere de la primera llínea.
 21. Conjunt de membres duna mateixa família, be siguen ascendents, descendents o colaterals.
 22. Llegir entre llínees, loc. Comprendre o captar el mensage subliminal que lautor transmet en el text o discurs.
 23. En llínea (traducció de langlés on line), loc. Inform. Que està disponible o que es realisa per mig dinternet.
Buscar llínees en: