Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: apartament
apartament, -ts
(Format sobre apartar.)
  1. s. m. Acció i efecte dapartar o apartar-se.
apartament, -ts
(De l’it. appartamento, mat. sign.)
  1. s. m. ant. Habitació o part dun edifici separada o apartada de les atres habitacions.
  2. Vivenda no massa gran, en diferents habitacions, cuina i servici o bany, situada en un edifici a on hi han més vivendes.
Buscar apartament en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.