Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: negres
negre, -ra, -es
(Del llatí nĭgru, mat. sign.)
 1. adj. m. De color completament fosc.
 2. Dit de les persones de la raça de pell obscura.
 3. Nota negra, V. negra
  1. Molt fosc.
  2. Vi negre, vi de color molt fosc.
  3. Raïm negre, el raïm de color morat fosc.
 4. Privat totalment de claror o llum: Negra nit.
 5. Enfosquit per la brutícia.
 6. fig. Enfosquit per la maldat.
 7. Màgia negra, la màgia basada en lintervenció del dimoni o de les forces del mal.
 8. fig. Sumament trist, desgraciat, infaust: Si la crisis seguix tenim un futur molt negre.
 9. Pena negra, gran pena.
 10. Vore-ho tot molt negre, vore-ho tot molt difícil o ple de desgràcies.
 11. fig. Posat en gran dificultat: Mho he vist negre per a passar el pont.
 12. s. m. Color completament fosc, com el del carbó.
 13. La pintura o matèria colorant del dit color.
 14. s. Persona que la pell de color molt fosc.
 15. Escritor que cedix o escriu una obra a un atre, el qual se presentarà públicament com a autor.
 16. s. f. Mal que ataca a alguns arbres fruiters, especialment els ceps i les oliveres, en forma de pols negra, que aplega a secar les plantes.
 17. Apelatiu popular i afectiu en el que es designa al Crist de la Fe de Paterna.
 18. Més negre que la fosca, que un perol o que el carbó, loc. Molt negre o fosc.
 19. Traure duna cosa lo que el negre del sermó, loc. No traure res en net.
 20. Fer faena o treballar com un negre, loc. Treballar de manera intensa.
 21. Negre de fum, follí negre que sarreplega de la combustió de matèries resinoses i que susa en la fabricació dalgunes tintes.
 22. Esta que és negra, loc. Indica que la situació a la que nos enfrontem és dificultosa o greu.
 23. Fer de lo negre blanc o fer vore lo negre blanc, loc. Fer que les coses pareguen lo contrari de lo que són.
 24. Posar negre sobre blanc, loc. Imprimir. Escruire una cosa i publicar-la.
 25. El negre, coloq. i dialect. El número quarantaú (41) en alguns jocs, rifes i sortejos.
ref. En ser negre, botifarra.
negra, -res
(Femení substantivat de l’adjectiu negre.)
 1. s. f. Mús. Figura o nota musical que equival a la quarta part del valor de la redona o a la mitat del valor de la blanca.
 2. La negra, dialect. i coloq. El número quarantahuit (48) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
Buscar negres en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.