Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Natural
natural, -ls
(Del llatí natūrāle, propi de la naturalea.)
 1. adj. m. i f. Pertanyent a la naturalea, propi della o degut ad ella.
 2. Senyor natural, en el feudalisme, senyor per naiximent, per dret hereditari.
 3. Vassall natural, vassall del senyor natural.
 4. Naixcut en un lloc, natiu: Josep Nebot i Pérez, natural de Vilarreal.
 5. Els naturals, els natius, els indígenes.
 6. adj. Que és propi i característic de la naturalea del ser, sense artificis ni components artificials.
 7. Dret natural, principis sobre el be i el mal, sobre lo just i injust, inspirats per la naturalea.
 8. Mús. Nota no alterada.
 9. Que pertany a la naturalea.
 10. Ciències naturals, les que estudien als sers i la naturalea.
 11. Produït per la naturalea, que no és artificial.
 12. No degut a leducació ni a lestudi; sense afectació, sense artifici.
 13. Al natural, en lestat propi de la naturalea, sense modificació artificiosa.
 14. Que imita a la naturalea.
 15. A temperatura ambient; se diu dels líquits com la llet, laigua...: No em calfes la llet que la vullc natural.
 16. Color natural, color casi igual al que existix en la naturalea.
 17. Mida natural, que el tamany igual a lo que representa.
 18. Que succeïx perque és conforme en la naturalea.
 19. ¡Natural!, expressió que significa ¡per supost!, ¡clar! // m. Caràcter, manera de ser pròpia dalgú.
 20. Recobrar el seu natural, ant. Tornar en .
 21. Del natural, loc. Fet de prendre el model duna obra dart de la vida o la realitat.
Buscar Natural en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.