Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Vela
vela, -les
 1. s. f. Acte de velar.
 2. Treball o guàrdia que es realisa de nit.
 3. Estar en vela, loc. Passar part de la nit o la nit sancera despert per voluntat, per no tindre sòn o per una atra raó.
 4. Persona que vela o fa guàrdia de nit.
 5. ant. Iglésia a on se podia resar de nit.
 6. Les veles de serra, V. vell (les velles de serra).
vela, -les
(Del llatí vēla, plr. de vēlum.)
  1. s. f. Tros de tela resistent de diferents formes i tamanys que fixada a un arbre, verga, antena o pal duna embarcació, queda estesa i servix per a rebre limpuls del vent transmetent-lo a la nau.
  2. Vela quadra, la que forma quadrangular, se sosté per una percha horisontal nomenada verga.
  3. Vela triangular, la que forma de triàngul.
  4. Vela llatina, la que forma triangular i senverga en una antena, la solen utilisar les embarcacions menudes.
  5. Vela major, la principal duna embarcació, envergada en el seu pal major.
 1. Anar a tota vela, loc. Molt ràpit.
 2. A veles i rems, loc. Usar la força de les veles i dels rems per a anar més ràpidament. En la major força o intensitat possible.
 3. Donar vela, loc. Partir, escomençar a eixir una embarcació del port per limpuls de les veles.
 4. Arriar veles, baixar-les o enrollar-les en les vergues per a reduir limpuls del vent.
 5. Girar vela, loc. Desistir de lo que u pretenia, canviar dopinió.
 6. Nau que navega en veles.
 7. Coberta de tela forta i resistent que es coloca per a fer ombra, resguardar de lintempèrie o per a cobrir un espai.
 8. La vela dun carro, la tela que el cobrix per a resguardar als viagers de les inclemències meteorològiques.
Buscar Vela en:
 • Vela coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de velar
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de velar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: envelat, Bella, bell, bela, bel, velada, velat i vell.