Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bel
bel, -ls
(Del llinage d’Aleixandre G. Bell, inventor del teléfon.)
  1. s. m. Unitat per a medir magnituts acústiques.
bel, -la, -ls, -les
  1. adj. m. var. form. ant. V. bell.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: bell, vel i vell.