Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Girar
girar
Flexió verbal »
(De gyrare, pegar voltes.)
 1. v. intr. Moure un objecte o moures una persona sobre el seu eix o al rededor dun punt determinat.
  1. Canviar de rumbo o de direcció.
  2. Girar en redó o girar cap en coa, loc. Pegar mija volta, prenent la direcció oposta a la que shavia seguit fins ad eixe moment. Canviar radicalment de parer o opinió.
 2. tr. Fer rodar o pegar voltes.
 3. Voltejar o moure un objecte de baix cap a dalt, de davant cap arrere o dunes atres formes similars: Si vols obrir la porta deus girar el pom i rodar la clau.
 4. refl. Rodar; pegar voltes.
 5. Girar la llengua, menejar-la per a parlar duna determinada manera.
 6. Llaurar la terra en la rella, fent la primera o segona llaurada.
 7. Canviar la cara exterior dun objecte per linterior (o al contrari); per eixemple duna calça o calcetí.
 8. Tòrcer un objecte, una ferramenta o alguna atra cosa.
  1. Girar els fulls dun llibre, passar els fulls per a continuar la llectura.
  2. Girar els ulls en blanc, mourels de manera que les ninetes miren cara amunt o cara a un costat.
  1. Girar el cap, mourel cap ad algun costat.
  2. Girar lesquena, posar lesquena dalgú front a una persona, cosa, etc., de forma que la cara mire cap al lloc contrari.
 9. fig. Obviar, ignorar o abandonar ad algú en un moment determinat.
 10. Girar els ulls o la vista (ad alguna persona o cosa), mirar cara a una persona o cosa.
 11. Girar la cara, obviar o ignorar ad algú com si no haguera segut vist.
  1. refl. Inclinar el cos o pegar mija volta per a seguir una conversació, observar alguna cosa que succeïa a lesquena, etc.
  2. Mirar ad algú per a conversar en ell.
 12. fig. Implicar-se, esforçar-se o concentrar-se en alguna cosa.
 13. ant. Traduir dun idioma a un atre.
 14. Girar-se vent o aire, loc. Moures vent.
 15. Cursar órdens de pagament.
 16. Quan manco te gires, loc. Se diu indicant que una cosa succeïx ràpidament, en un descuit, en un instant: Quan manco te gires sen va.
 17. Encara no thas girat, loc. Només te descuides, en un instant.
 18. Girar (algú) com una calça o calcetí, loc. Canviar didees, de plantejaments, dideologia, etc.
 19. Girar full, loc. Passar dun tema a un atre, deixar estar un tema.
 20. Girar vela, loc. Canviar de parer o opinió.
Buscar Girar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.