Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: menejar
menejar
  1. v. tr. var. form. ant. V. manejar.
menejar
Flexió verbal »
(Derivat de menar, mat. sign., i influït per meneig i manejar.)
  1. v. tr. Remenar, moure una cosa dun lloc a un atre.
  2. refl. fig. Actuar en prontitut, corrent, en pressa.
  3. fig. i ant. Dirigir o intervindre en un negoci o en un assunt.
  4. refl. Moures, bellugar-se.
ref. Quan l’arbre es meneja, senyal que fa vent. El que meneja el vidre, el trenca. De vore les botifarres, se te menegen les barres. A la lleja, també se li meneja. Qui estiga be que no es menege.
Buscar menejar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.