Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dormir
dormir, -rs
(Substantivació del verp dormir.)
 1. s. m. Acte de dormir: Tens un dormir molt profunt.
dormir
Flexió verbal »
(Del llatí dormīre, mat. sign.)
  1. v. intr. Estar en lestat de suspensió de lactivitat conscient i de tot moviment voluntari: Mentrimentres dorms, el lladre vela.
  2. Dormir com un reig o com un tronc, loc. Dormir profundament.
  3. Dormir duna sonada, dormir sense interrupció.
  4. Dormir en concert, dormir tranquil.
  5. Dormir en la cama en alt, loc. Dormir en una gran tranquilitat, en repòs complet.
  6. Dormir en un ull obert, dormir i estar alerta.
  7. Dormir en pena, dormir en una mala posició.
  8. Dormir fort, dormir de manera profunda i en una gran dificultat per a despertar-se.
  9. tr. Dormir la mona (i el marejol), loc. Dormir a conseqüència de lebrietat.
  10. Dormir la sesta, dormint durant les hores immediates al dinar, fer la becada.
  1. intr. Passar la nit gitat per a reposar.
  2. Anar a dormir, anar-sen a gitar-se per a reposar.
 1. Dormir al ras, passar la nit a laire lliure, baix les estreles.
 2. Jaure carnalment: Si vols dormir en mi, trau el din din.
 3. refl. Posar-se a dormir: Se dorgué en posar-se a lombra daquella figuera.
 4. fig. Entretindres, no afanyar-se en fer una cosa, perdent el temps i locasió: No te dorgues i compra la casa que molts la volen comprar.
 5. Quedar inactiu, no dur a terme una acció: Les armes dormen durant la pau.
 6. Dormir de la una, dormida del cuc de seda mentres muda la pell per primera volta.
 7. Dormir de les dos, dormida del cuc de seda mentres muda la pell per segona volta.
 8. Dormir de les tres, dormida del cuc de seda mentres muda la pell per tercera volta.
 9. Dormir laigua en un lloc, quedar embassada laigua en un lloc, fent toll.
 10. Dormir com les llebres, en els ulls oberts, loc. Dormir i estar alerta.
 11. Dormir despert, loc. Dormir alerta.
 12. Dormir dret com els cavalls, loc. Se diu de qui dorm en facilitat.
 13. Dormir en lhotelLluna o Mil Estreles, loc. Dormir al ras.
 14. Dormir en un peu en terra, loc. Dormir alerta.
 15. Dormir en un ull obert i latre sense tancar, loc. Dormir alerta.
 16. Dormir més que els rejos o que una òliba o que lalgeps o que un gos capat o que un lliró o que una estora, loc. Dormir molt.
 17. Tindre el dormir prim, se diu de qui es desperta en facilitat per qualsevol cosa.
ref. Qui dorm no rega. Menjar i beure, assentat; i dormir de costat. El dormir assecia tant com el menjar. En Benidorm, el que molt vela, poc dorm. Dorm qui deixa, ronca qui ampra. Dorm més tranquil qui no té deutes, que qui té diners. Dormir i guardar l’era, no és bona manera. Quan més dorms, més sòn tens. Dormint, dormint, se li’n va a u la sòn. Dormir en l’hotel “Estrela”: per llançol, la rosada i per matalap la terra. El dormir no porta pa.
Buscar dormir en: