Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: gitar
gitar
Flexió verbal »
(Del llatí jactare, llançar.)
 1. v. tr. ant. Llançar.
 2. ant. Expulsar.
 3. ant. Bossar, vomitar.
 4. Colocar o acomodar en posició horisontal, sobretot en el llit.
 5. Llançar a la mar la càrrega dun barco, o una part della, per a allaugerar-lo i evitar el seu afonament.
 6. Se diu dels cereals que el vent o laigua tomben i poden llançar-se a perdre.
 7. refl. Anar-sen al llit.
 8. Gitar-se en algú o gitar-se carnalment, practicar el sexe.
 9. desus. Procurar que el fòc no sapague, tapant-lo en cendra per ad eixe fi.
 10. Ves i gitat, loc. coloq. Se diu quan algú ha dit una bovada.
ref. Cobra fama i gita’t a dormir. Qui en chiquets se gita, cagat s’alça. Qui no té atre, en sa mare es gita (i no peca). Vi agre i pa d’ordi, gita’t, Jordi.
Buscar gitar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.