Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ves
ves, -ssos
(Del llatí vĕrsus, girat.)
 1. s. m. ant. Versícul, vers.
 2. ant. Refrà, adage, proverbi.
ves, -ssos
(Del llatí vĕrsus, llínea, série.)
 1. s. m. Cada u dels trossos de tela que, convenientment cosits, formen la vela duna embarcació.
 2. ant. Cada u dels trossos de tela o franges de color diferent que hi ha en una ensenya.
ve, -es
 1. s. f. Nom de la lletra V.
 2. Ve doble, nom de la lletra W.
 3. Ve de coret, rar. Ve baixa. És el nom que li donava Carles Ros.
observacions/documentació: També se li sol donar el noim de ve baixa, per a diferenciar-la de la be alta (b).
trentanouau, -vaa, -us, -ves
 1. adj. m. Fracció resultant de dividir un objecte en trentanou parts iguals.
 • Ves coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de anar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: bes, bes-, i be.