Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a:
bè, -ès
  1. s. m. Belit (crit del corder).
  2. dialect. Corder.
  3. Dur al o anar al , loc. Dur a un animal o persona carregada al coll o lesquena.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: be i ve.