Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ros
ros, -ssa, -ssos, -sses
(Del llatí rŭssu, mat. sign.)
  1. adj. m. Se diu del monyo o cabell de color entre castany clar i groc dorat.
  2. Persona o animal que els cabells, el pèl o les plomes deste color.
  3. Se diu del tabac que no és negre i un color més dorat o marró clar.
ros, -ssos
(Del llinage Ros del general Ros de Olano, que introduí l’us d’este capell militar.)
  1. s. m. Capell militar de feltre més alt de la part davantera que de darrere, sutilisà des de mitat del sigle XIX fins al primer terç del sigle XX.
ro, -os
(Del grec ῥῶ.)
  1. s. f. Dècim sèptima lletra de lalfabet grec (Ρ ρ), que correspon a la r de lalfabet llatí.
ros
(Del llatí rōs, mat. sign.)
  1. s. m. ant. Aiguage, reixiu, rosada.
  2. Prendre el ros, loc. Costum tradicional dalgunes localitats valencianes dexpondres a laiguage, rosada o reixiu de la nit de Sant Joan, el 24 de juny, per a obtindre beneficis màgics, com ara conservar la joventut.
observacions/documentació: La o era tancada, encara que hui es pronuncia oberta en la locució prendre el ros, a on s’ha conservat l’arcaisme ros.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.